Kayıtlar

Ekim, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gözəllər gözəlinə

Gözəllik məfhumu,əsasən,iki şəkildə anlaşılır:zahiri ve xarici gözəllik.Şübhəsiz ki,bunların hər ikisi mütləqdir.Lakin birinin-zahiri gözəlliyin vacibliyi ifadəolunmazdır.Məhz bu səbəbdən istər dünyanın,istərsə də insanların daxili aləmi gözəlliklərlə nə qədər zəngin olsa,Warl Bodlerə məxsus “Dünyanı gözəllik xilas edəcək” ifadəsi bir o qədər gerçək olar.    İnsan gözəlliyinə gəldikdə isə,anam həmişə deyir ki,əgər bir insanın daxili aləmi gözəldirsə,bu özünü həmin insanın xaricində də əks etdirəcək.       Bütün dövrlərin tanınmış şəxsləri-şairləri,yazıçıları,rəssamları,musiqiçiləri gözəllik anlayışının vacibliyini anlayaraq onu müxtəlif şeirlər,rəsmlər,əsərlər ilə qiymətləndirmişlər.Təbii ki,gözəlliyi qiymətləndirməyi bacarmağın özü də bir gözəllikdir. XX əsrdə Hüseyn Cavid gözəlliyə verdiyi dəyəri belə ifadə etmişdir:                Hər qulun cahanda bir pənahı var                Hər əhli-halın bir qibləgahı var                Hər kəsin bir eşqi,bir Allahı var                Mənim tanrım gö…